YRITYKSEN STRATEGIA

Strategiasta päättäminen on yrityksen hallinnon ja johtoryhmän voimainponnistus, jonka julkaiseminen on aina jonkinlainen työvoitto ja pienimuotoisen juhlan paikka. Valitettavasti usein juhlat loppuvat tähän. Strategia ei tahdo iskostua välijohdon tai työntekijöiden ajatuksiin. Strategian purkaminen osiin ja organisaation eri tasojen tavoitteiksi saattaa epäonnistua tai jäädä kokonaan tekemättä.

Tärkeä osa strategian jalkauttamista on strategiasta johdettujen yritys- ja toimintokohtaisten tavoitteiden määrittäminen. Määrittämisen jälkeen pitää huolehtia vielä resurssoinnista, vastuuttamisesta ja toteutumisen seurannasta. Tavoitteiden asettamisessa on syytä huolehtia siitä, että ne ovat S.M.A.R.T. Toteutumisen seuranta pitää olla aktiivista ja reagoivaa, mistä johtuen se kannattaa ottaa johtoryhmän asialistalle.

Kun yrityksellä on strategiasta johdetut, hyvät kaikkien nähtävillä olevat tavoitteet ja oikeat työvälineet niiden hallintaan ja seurantaan, on toteutumista enää vaikea estää.

S = specific

M = measurable

A = attainable

R = realistic

T = time based

S = saavutettavissa oleva

M = mitattava

A = aikaan sidottu

R = realistinen

T = tarkka