LEAN

Arvo – Arvovirta – Virtaus – Imu – Täydellisyys

Tässä leanin perusta.

Vaihe, joka lisää lopputuotteen arvoa eli mistä asiakas maksaa.

Arvoa lisäävien vaiheiden ketju.

Arvoa lisäävät vaiheet tapahtuvat peräkkäin ilman katkoksia.

Lupa vaiheen käynnistämiselle tulee seuraavalta toiminnolta.

Jokainen vaihe saa edelliseltä vaiheelta vain virheetöntä tuotosta.

Asiakasarvoa lisäävien vaiheiden välistä poistetaan jokainen seitsemästä hukasta. Prosessi tehdään virtaavaksi niin, että seuraavan vaiheen imu on edellisen vaiheen tee -komento. Lisäksi jokainen vaihe toimittaa eteenpäin vain virheetöntä tuotosta.

Lean -filosofia on hyvin monisäikeinen ja onnistunut soveltaminen usein vaikeakin toteuttaa. Valitettavasti merkittävä osa hankkeista ei koskaan saavuta sille asetettuja tavoitteita. Syitä on useita, mutta merkittävimmät lienevät johdon tuen ja erityisesti osallistumisen puuttuminen sekä riittämätön pitkäjänteisyys.

Leanin perusta on saada jokaisen yrityksen henkilön rutiininomaiseksi tehtäväksi, omien päivittäisten tehtävien ohella, miettiä miten asiat voidaan tehdä paremmin, helpommin ja tehokkaammin. Tämän lisäksi lean tarjoaa suuren määrän erillisiä työvälineitä, joilla yrityksen toimintaedellytyksiä parannetaan.