LAATU

LAATUJÄRJESTELMÄ on perusta, jolle toiminta pohjautuu. Olemassa oleva laatujärjestelmä ei valitettavasti kerro toiminnan laadusta yhtään mitään. Paras keino huolehtia laatujärjestelmän mukaisesta toiminnasta ovat sisäiset auditoinnit. Yrityksen henkilöstö käy läpi parityöskentelynä eri toiminnot verraten todellista tekemistä yrityksen laatujärjestelmään, ISO-standardiin sekä yrityksen toimintaohjeisiin.

LAATUPOIKKEAMAJÄRJESTELMÄllä varmistetaan poikkeamien käsitteleminen ja virheiden juurisyiden analysointi sekä korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen. Järjestelmä on yhdistelmä visuaalisesta taulutyökalusta ja sähköisestä tiedon tallentamistyökalusta.