YRITYSKONSULTOINTI

Virheistä oppiminen:
Kaikki tapaturmat tutkitaan vakioidulla menettelytavalla

Tapaturmien ehkäiseminen:
Suojavälineiden ehdoton käyttäminen
Riskien arviointi osaksi viikoittaisia työtehtäviä
Henkilöstön aktivoiminen riskien aktiiviseen poistamiseen

Toteutunut projekti Howdenilla kevät 2017:
Kokoonpanoverstaalla 1000 päivää ilman tapaturmia.

Päivittäisjohtaminen:

10 minuuttia joka aamu varmistaa lyhyen läpimenoajan toimitusten onnistumisen aikataulussa.

Visuaalinen aikataulutus ja jatkuva seuranta sekä välitön reagointi varmistavat pitkän läpimenon projektien valmistumisen sovitusti.

Toteutunut projekti Howdenilla syksy 2015:
Toimitusvarmuuden paraneminen puolessa vuodessa 40%:sta 90%:iin.

Virheiden ilmoittaminen ja käsittely:

Virheiden raportointi visuaalisesti ja läpikäynti osastojen välisessä ryhmässä kannustaa virheiden ehkäisemiseen.

Virheiden analysointi käyttäen vakioituja työvälineitä vähentää järjestelmävirheiden määrää.

Henkilöstä aiheutuvat virheet:

Osaamattomuusvirheet on helppo korjata kouluttamalla. Huolimattomuudesta tai tarkkaavaisuuden herpaantumisesta aiheutuvat virheiden poistaminen vaativat virheiden estimien suunnittelun ja toteuttamisen.

Toteutunut projekti Howdenilla syksy 2016:
Sisäiset virheiden määrä alle puoleen ja kustannukset kolmennekseen aiemmasta.

Arvovirtakuvauksella löydetään prosessista ne osat joista asiakas maksaa ja ne joista asiakas ei maksa.

Vähentämällä ja lopulta poistamalla jälkimmäiset saadaan läpimenoaikaan merkittävä parannus. Samalla laatu ja toimitusvarmuus paranevat. Kaiken tämän lisäksi päästään eroon prosessin sisäisistä turhista välivarastoista.

Strategia puretaan toimintokohtaisiksi konkreettisiksi tavoitteiksi, joiden toteutumista seurataan aikataulutetuissa lyhyissä palavereissa. Strategia ja tavoitteet sekä toteutuminen on koko henkilöstön seurattavissa.