KOULUTUS

Tilattavissa erimerkiksi seuraavat koulutuspaketit:

Avaimet musiikkiin -työpaja

Työstetään musiikin peruskäsitteiden käsittelyä alkeistason musiikin hahmottamiseen pedagogiikkaan. Työtavat ja -menetelmät pohjaavat Avaimet musiikkiin -oppimateriaalissa esiteltyihin.

Säveltapailun / musiikin teorian työpajat

Tilaa tehokas yksittäinen koulutustilaisuus tai sarja työpajoja oman ryhmäsi tarpeisiin räätälöitynä.

Yrityspedagogiikka

Avaimia parempaan yhteistyöhön yrityksen johdon ja työntekijöiden välille tai asiakaspalveluun.

Ota yhteyttä – keskustellaan koulutustarpeistasi!

Soilan blogi