Organisaation johto miettii usein syitä, miksi tavoitteita ei saavuteta tai miksi henkilöstöllä tuntuu olevan useita toisistaan poikkeavia tavoitteita. Syynä tähän ovat huonosti kommunikoidut tavoitteet.

Riippumatta organisaation koosta on tärkeää hahmottaa toiminnan tavoite ja määritellä toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi.

Tavoitetta kutsutaan visioksi ja se kuvaa organisaation tilaa yleisimmin kolmen tai viiden vuoden kuluttua.

Vision toteuttamiseksi tarvitaan strategia, jolla määritetään ne toimenpiteet, jotka toteuttamalla päästään vision kuvaamaan tilanteeseen.

Visio tarkoituksena on kirkastaa kaikille mitä tavoitellaan, jolloin toimintaympäristön muutokset eivät niin helposti harhauta väärille poluille tai pysäytä tavoitteeseen pyrkimistä.

Strategia eli keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat konkreettisia toimenpiteitä, jotka paloitellaan tehtäviksi, jotka organisaatio toteuttaa. Sekä visio, että strategia on syytä jalostaa yhdessä koko organisaation kanssa, jotta strategiasta johdetuille tehtäville saadaan vastuulliset tekijät.

Strategian toteutumista pitää seurata säännöllisesti esimerkiksi johtoryhmän kokouksissa. Mikäli tavoitteissa ei pysytä, pitää syyt selvittää heti.

Koko henkilöstön pitää tukea strategiaa ja toteuttaa sitä päivittäisessä tekemisessä.