Johtajan tehtävä on nähdä tulevaisuuteen, osoittaa suunta, asettaa tavoitteet, näyttää mallia, antaa vapauksia, olla osa ryhmää, valmentaa, kuunnella, jne.

Johtajan pitää johtaa joukkoa, mutta olla samalla ryhmän jäsen. Hänen pitää näyttää, minne pyritään, mutta ei saa kertoa mitä pitää tehdä, jotta sinne päästään.

Johtajan pitää varmistaa, että henkilöstö kokee työnsä merkitykselliseksi ja tulokselliseksi.

Henkilöstö on tyytyväisin silloin, kun se oppii jatkuvasti uutta.

Toisaalta henkilöstö on tyytyväisin silloin, kun työn tekeminen on itseohjautuvaa ja johtaja auttaa aina tarvittaessa.

Johtajan pitää huolehtia siitä, että henkilöstö on tyytyväinen, mutta myös siitä, että liiketoiminta on kannattavaa ja kehittyvää.

Järjestys: ’tyytyväinen henkilöstö, tyytyväiset asiakkaat, yrityksen hyvä kannattavuus’ on looginen, mutta vaatii johdolta uskallusta sekä kykyä varmistaa, että yrityksen tavoitteet ovat henkilöstön toiminnan keskiössä.

Jos yrityksen tavoitteet eivät kohtaa henkilöstöä, ’turvallisin’ tapa yrittää päästä tavoitteisiin on vahtia numeroita ja yrittää ohjata tekemistä kaikilla tasoilla.

Jotta kehitys tapahtuu oikeaan suuntaan, pitää toiminnan olla tavoitteellista, kulkua kohti visiota. Johtajan pitää asettaa tavoitteet niin, että mahdollisimman moni hyväksyy ne ja sitoutuu toimimaan niiden saavuttamiseksi. Tai toisaalta niin, että visio luodaan yhdessä, mutta perustuen todellisiin havaintoihin ja tulevaisuuden näkymiin. Se osa henkilöstöstä, joka on sitä mieltä, että kaikki on ihan hyvin, eikä mitään muutosta tarvita, vaatii johtajalta erityishuomiota. Ne, jotka lähtevät heti puuhastelemaan, pitää saada järjestykseen antamalla konkreettisia osatavoitteita, joita kohti pyrkiä. Jos näin ei toimita, on tekeminen päämäärätöntä ja resurssien haaskaamista. Kun henkilöstö on saatu työskentelemään kohti yhteisiä tavoitteita, pitää huolehtia siitä, että tulokset näkyvät.

Kerran kuussa julkaistava kuukausiraportti on melko huono työväline. Kerron miksi:

Ajatellaanpa, että yritys on vaikka jalkapallojoukkue. Se pelaa noin 22 päivää kuukaudessa. Tuloslaskija kirjaa tehdyt maalit ja kertoo tuloksen, kun seuraavan kuukauden peliä on pelattu noin viikko. Tulos on vaikka 120 maalia, kun tavoite oli 150. Todetaan, että ei päästy tavoitteeseen, mutta vielä on kolme viikkoa aikaa korjata tilanne tässä kuussa. Joku kysyy: “Paljonkohan tässä kuussa tähän mennessä on tehty?”

Tuloksien pitää näkyä aina reaaliajassa kaikille eli tulostaulu pitää olla kaikkien näkyvissä koko ajan. Tämä on ainoa tapa tietää, onko suunta oikea, jolloin organisaatio pystyy reagoimaan välittömästi, kun tarvetta ilmenee.

Niin tai näin:

Johtamista ei voi delegoida. Ei myöskään ihmisten kohtaamista.