JULKAISUT

Jaakkola & Nora: Avaimet musiikkiin

Jaakkola Soila: Polkuja kuorosäveltapailuun

2016. 42 sivua.

Avaimet musiikkiin -oppimateriaali on Anna Noran ja Soila Jaakkolan suunnittelema kurssikokonaisuus 6-8 -vuotiaille musiikkioppilaitosten oppilaille.

Oppimateriaali on opettajanopas-tyyppinen ideakirja, joka sisältää musiikin perusteiden opintoihin valmentavia harjoituksia. Harjoitukset tukevat myös yhteissoitto- ja laulutaitojen kehittymistä sekä soiton alkeisopintoja. Oppimateriaali on tarkoitettu ryhmäopetukseen: materiaalissa korostuu yhdessä toimimisen, ryhmässä oppimisen sekä musiikin omakohtaisen kokemisen ilo. Oppimateriaalissa nivoutuvat musiikin perusteiden sisällöt ja ryhmäpedagogiset menetelmät. Laulaminen ja solmisaatiotavujen käyttö on keskeinen toimintatapa ja lähtökohta musiikin hahmottamiseen. Työtapoina materiaalissa käytetään laulamisen ohella soittamista, liikkumista, musiikin kuuntelua, piirtämistä, keksimistä ja keskustelemista.

Avaimet musiikkiin -oppimateriaali soveltuu taiteen perusopetuksen musiikin perusteiden valmennuksen lisäksi alakoulun musiikinopetuksen, koulujen musiikkikerhojen, musiikkileikkikoulujen sekä lasten ja nuorten kuorojen ja yhtyeiden käyttöön.

Kuoronjohtaja Anna Nora (MuM) on työssään keskittynyt lasten ja nuorten klassisen musiikin musiikkikasvatukseen ja kuorolaulun alkeispedagogiikkaan.

Hän on myös lastenoopperan erityisasiantuntija. Anna opettaa lapsikuoronjohtoa sekä kuoron ja yhtyeenjohtoa ammattiopiskelijoille.

Näytesivu Jaakkola & Nora: Avaimet musiikkiin

Tilaa

16 € + postikulut

tilaukset sähköpostilla: soila.jaakkola@projektihuone.fi

Jaakkola Soila: Polkuja kuorosäveltapailuun

Kuorosäveltapailukirjat aikuisen kuorolaulajan nuotinluku- ja säveltapailutaidon kehittäjinä. Studia Musica 51. Sibelius-Akatemia.

2012. 243 sivua.

Väitöskirjassani kehitin kuorosäveltapailun käsitteen: säveltapailutaidon kehittäminen kuorossa ryhmässä opiskelua hyödyntäen. Väitöskirjan aineistona on kansainvälisiä säveltapailukirjoja, jotka on kirjoitettu aikuiselle kuorolaulajalle. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää laajasti säveltapailun ja musiikin opetuksessa eri oppimisympäristöissä.

Avainsanat: kuorosäveltapailu, nuotinluku, säveltapailu, kuoro, kuoropedagogiikka, kuorolaulaminen, aikuiskasvatus, laadullinen sisällönanalyysi, tapaustutkimus

Tilaa

20 € + postikulut

tilaukset sähköpostilla: soila.jaakkola@projektihuone.fi